Verhaallessen

Kinderen laten (mee)vertellen leert kinderen spelenderwijs vaardigheden als: spreken voor een groep, samenwerken, probleemoplossend denken, begrijpend luisteren, doorzien van de opbouw van verhalen, intonatie, uitspraak en grammatica. Hieronder staan een aantal van de talrijke lesmogelijkheden beschreven:


Verhalen vertellen en luisteren is niet alleen heel erg leuk, maar ook heel erg zinvol! Het vergroot het luisterend vermogen van de kinderen en zorgt voor een betere sfeer in de groep. Het verbindt: je duikt met elkaar in een avontuur. Die verbondenheid kun je zien en voelen!

Wanneer je verhalen vertelt wordt de fantasie en het vermogen te verbeelden vergroot. Deze waardevolle tool om creatief te kunnen visualiseren helpt kinderen hun probleemoplossend vermogen te vergroten. De maatschappij heeft deze ‘out of the box’ kinderen hard nodig in de toekomst!

Moeilijke onderwerpen kunnen makkelijker aan bod komen en kinderen ervaren dat ze niet de enige zijn. Bovendien zitten er in verhalen vele waarden en normen. Het kan een opening zijn om hier samen over te praten.

Het leert kinderen om een situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken: letterlijk en figuurlijk. Je kunnen verplaatsen in een ander of in de situatie van een ander is een belangrijke vaardigheid wanneer je omgaat met anderen (samenwerken, problemen oplossen). Wanneer je vanuit verhalen hiermee oefent zal het gevoel van empathie van kinderen vergroten.

Verhalen kunnen enorm goed gebruikt worden om de taalvaardigheden van kinderen te vergroten en om een bepaalde les in te bedden. De hersenen zijn zeer actief tijdens het luisteren naar verhalen. Uit onderzoek blijkt dat informatie beter beklijft wanneer men deze verkrijgt via verhalen. Dit, omdat de informatie in een goede context wordt aangeboden en alle reeds aanwezige voorkennis goed geactiveerd is. Hierdoor kan de informatie veel beter opgeslagen worden in de hersenen. Uit tal van onderzoeken blijkt dat we ons gebeurtenissen die onze emoties hebben geraakt beter kunnen herinneren dan gebeurtenissen waarbij we niets voelden.