Supportgroep

Een vlotte, oplossingsgerichte aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van het oplossende vermogen van de kinderen. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen voor elkaar.

DOEL

● Een gepest of buitengesloten kind voelt zich geholpen en gezien.
● Een supportgroep is zich bewust van de situatie van het gepeste kind en helpt.
● Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor het welbevinden van anderen.

INHOUD

● Oplossingsgerichte benadering van het probleem
● Deze aanpak maakt gebruik van de reeds bestaande kennis en mogelijkheden van de groep

VERLOOP

● Intakegesprek
● Oplossingsgericht gesprek met het kinden en ook met de supportgroep
● Nog 1 of 2 keer een follow up met het kind en ook met de supportgroep
● Korte evaluatie