STA STERK training voor kinderen van 7-12 jaar

De STA STERK training is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het stellen van grenzen, minder zelfverzekerd zijn en/of gepest worden.

● Voor kinderen van 7-12 jaar
● 10 bijeenkomsten van 90 minuten

Doel

 • Uw kind sociaal weerbaar
 • De kinderen leren op te komen voor zichzelf
 • Het zelfvertrouwen groeit
 • De kinderen kunnen beter omgaan met lastige (pest)situaties

Verloop

● Intakegesprek
● Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
● Training 1 t/m 5
● Tweede informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
● Training 6 t/m 10
● Evaluatie
● Eventueel een ‘follow-up’, een aantal maanden na de training

Inhoud

 • Verschil plagen en pesten
 • Sterke lichaamstaal
 • Rollen in een groep
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Gevoelens
 • Grenzen aangeven
 • Ontspannen
 • Naar jezelf luisteren
 • Eigen mening geven
 • Helpende gedachten
 • Per ongeluk of expres
 • Kritiek geven en ontvangen
 • Gesprek voeren
 • Misverstand/probleem oplossen
 • Aangeven dat je mee wilt doen/praten
 • Omgaan met buitensluiten
 • Opkomen voor jezelf en voor een ander
 • Hulp vragen, hulp bieden

Aandachtsgebieden

Lichaamstaal
De kinderen leren hoeveel invloed lichaamstaal heeft in de communicatie met anderen. Tijdens de training oefenen kinderen om met hun lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en stemgebruik weerbaarder over te komen.

Assertiviteit
Binnen de training staat sociale weerbaarheid centraal. Voor de kinderen zijn de basisvaardigheden voor sociale weerbaarheid in 7 STA STERK punten gevat. De STA STERK punten vormen een anker voor de kinderen. Door middel van oefeningen maken de kinderen zich de STA STERK punten steeds meer eigen.

Coping
Kinderen leren hoe ze om kunnen gaan met problemen, spanningen en hun eigen gevoelens. Hierbij maken we onder andere gebruik van ontspanningstechnieken en helpende gedachten. De kinderen leren van en met elkaar en ontdekken zo welke mogelijkheden en oplossingen ze zelf fijn vinden.

Sociale informatieverwerking
Kinderen die veel gepest zijn kunnen situaties vijandelijker gaan inschatten. Tijdens de training leren kinderen deze informatie objectiever te interpreteren.

Sociale vaardigheid
Naast weerbare lichaamstaal en assertiviteit leren kinderen om sociaal vaardig met anderen om te gaan. Dat kan pas nadat zij hebben geleerd om weerbaar te reageren als anderen over hun grenzen gaan. Het gaat daarbij onder andere om ‘geven en nemen’ in dagelijkse situaties, zoals samenwerken en samen spelen.