STA STERK training voor kinderen van 5-7 jaar

Deze STA STERK training is op maat gemaakt voor het jonge kind en zijn eigen behoeftes. Hierbij vormt de sta sterktraining de basis.

Deze jonge kinderen komen met leerwensen als:

● Weer durven praten in de kring
● Antwoord durven geven op vragen
● Voor mezelf opkomen
● Vragen of ik mee mag spelen
● Rustig blijven als iemand iets doet wat ik niet leuk vind.
● Iets aan de juf vertellen of vragen.

Verloop:

● Intakegesprek
● Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
● Training 1 t/m 5
● Tweede informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
● Training 6 t/m 10
● Evaluatie
● Eventueel een ‘follow-up’, een aantal maanden na de training


Inhoud

● Lichaamstaal
● Complimenten
● Gevoelens
● Ontspannen
● Plagen of pesten
● Rollen in de groep
● Grenzen aangeven
● Je eigen mening geven
● Pepzinnen gebruiken (helpende gedachten)
● Nee zeggen
● Expres of per ongeluk
● Sorry zeggen en het goed maken
● Zeggen waar je last van hebt
● Reageren als iemand last heeft van jou
● Praatje maken
● Praten in de kring
● Meedoen en samen spelen
● Buiten gesloten worden
● Problemen oplossen
● Hulp vragen, hulp bieden