STA STERK anti-pestprogramma (school)

Deze training helpt kinderen de kinderen uit uw klas voor zichzelf en voor elkaar op te komen. De training staat op ‘de lijst Dekker’ van veelbelovende anti-pestprogramma’s

  • Voor leerlingen uit groep 5 t/m groep 8
  • 10 bijeenkomsten van 90 minuten

De STA STERK training is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het stellen van grenzen, minder zelfverzekerd zijn en/of gepest worden.

Doel

Versterken van en toename aantal kinderen in de rol van helper in klassen.
Pesten is een groepsprobleem. Wanneer kinderen samen opkomen voor een ander zal het pesten steeds minder kans krijgen en neemt de veiligheid in de groep toe. Veel leerlingen zijn tegen pesten, maar weten niet hoe zij effectief kunnen ingrijpen. De kinderen leren hoe dit groepsproces werkt en gaan zich meer bewust worden van de rol die ze kunnen innemen en wat ze zelf kunnen doen om te werken aan een veilige klas en een prettige groep.

Inhoud

Veel van de inhoud komt grotendeels overeen met de sta sterk groepstraining, maar uiteraard zijn de accenten verplaatst naar het doel van deze training: helpersgedrag.

● Verschil plagen en pesten
● Sterke lichaamstaal
● Rollen in een groep
● Complimenten geven en ontvangen
● Gevoelens
● Grenzen aangeven
● Ontspannen
● Naar jezelf luisteren
● Eigen mening geven

● Helpende gedachten
● Per ongeluk of expres
● Kritiek geven en ontvangen
● Gesprek voeren
● Misverstand/probleem oplossen
● Aangeven dat je mee wilt doen/praten
● Omgaan met buitensluiten
● Opkomen voor jezelf en voor een ander
● Hulp vragen, hulp bieden

Verloop

● Samenstellen van de groep m.b.v. vragenlijsten en informatie van de leerkracht
● Informatiebijeenkomst voor de ouders van de groep
● Tien bijeenkomsten met de groep
● Evaluatie van het programma

Aandachtsgebieden

Lichaamstaal
De kinderen leren hoeveel invloed lichaamstaal heeft in de communicatie met anderen. Tijdens de training oefenen kinderen om met hun lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en stemgebruik weerbaarder over te komen.

Assertiviteit
Binnen de training staat sociale weerbaarheid centraal. Voor de kinderen zijn de basisvaardigheden voor sociale weerbaarheid in 7 STA STERK punten gevat. De STA STERK punten vormen een anker voor de kinderen. Door middel van oefeningen maken de kinderen zich de STA STERK punten steeds meer eigen.

Coping
Kinderen leren hoe ze om kunnen gaan met problemen, spanningen en hun eigen gevoelens. Hierbij maken we onder andere gebruik van ontspanningstechnieken en helpende gedachten. De kinderen
leren van en met elkaar en ontdekken zo welke mogelijkheden en oplossingen ze zelf fijn vinden.

Sociale informatieverwerking
Kinderen die veel gepest zijn kunnen situaties vijandelijker gaan inschatten. Tijdens de training leren kinderen deze informatie objectiever te interpreteren.

Sociale vaardigheid
Naast weerbare lichaamstaal en assertiviteit leren kinderen om sociaal vaardig met anderen om te gaan. Dat kan pas nadat zij hebben geleerd om weerbaar te reageren als anderen over hun grenzen gaan. Het gaat daarbij onder andere om ‘geven en nemen’ in dagelijkse situaties, zoals samenwerken en samen spelen.