Informatiebijeenkomsten

Bijeenkomsten geven meer inzicht in het omgaan met pesten.

● beroepskrachten (leerkrachten, begeleiders, etc.)
● instellingen waar kinderen samenkomen
● ouders

INHOUD

Graag maak ik voor u een bijeenkomst op maat. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

● Verschil plagen en pesten
● Groepsdynamiek
● Rollen in een groep
● Signaleren van pesten
● Gevolgen van pesten
● Vergroten van zelfvertrouwen
● Omgaan met grenzen: sub-assertief, assertief, agressief
● Helpen bij pesten
● Rol van de school-ouders-kinderen
● Do’s en dont’s

VERLOOP

Een bijeenkomst duurt 1,5 tot 3 uur. De bijeenkomst bevat presentaties, casussen, opdrachten en veel praktische handvatten om gelijk mee aan de slag te kunnen!