Meidenvenijn, wat kun je eraan doen?

Heb je als docent of intern begeleider te maken met meidenvenijn in de klas?
Heb je het gevoel dat er iets speelt maar krijg je niet duidelijk wat? Dit is helemaal niet gek, aangezien dat het pestgedrag van meisjes zich meestal niet zo expliciet laat zien als het bijvoorbeeld bij jongens het geval is. Dit zorgt er dus ook direct voor dat het veel moeilijker aan te pakken is. Hoe kun je het signaleren en hoe haal je uit de groep?

Het betreft een traject van 10 weken, waarbij ik met jouw school aan de slag ga om pestgedrag onder meisjes op een positieve en effectieve manierĀ  aan te pakken en te zorgen voor een prettig- en veilig sociaal klimaat in je groep. Ik doe dit vanuit een veilige setting kijkend naar de groepsstructuur en naar processen die zich ongemerkt afspelen.

Over de methode
Meidenvenijn is niet fijn! heeft zich sinds de lancering van het lespakket in 2008 ontwikkeld tot een beproefde lesmethodiek voor een preventieve- en curatieve aanpak van pestgedrag onder meisjes. De aanpak richt zich op het versterken van de kwaliteiten van kinderen en die leert ze om negatief gedrag om te buigen in positief gedrag. De opmaat voor een veilig- en prettig sociaal klimaat.

Voor wie is het?
De methode is geschikt voor het primair onderwijs (groepen 6, 7 en 8), voortgezet onderwijs (klassen 1, 2 en 3), beroepsonderwijs (mbo eerste leerjaren) en voor (hulp)organisaties die met meidengroepen werken.

Hoe ziet het traject er globaal uit?
Het intakegesprek wordt gevolgd door onderstaande activiteiten:

  • Week 1: ouderbrief/folder
  • Week 2: Eerste meetmoment 
  • Week 3, blok 1: 2x p.w 80/40 min
  • Week 4, blok 2: 2x p.w. 80/40 min
  • Eventueel een week pauze
  • Week 6, blok 3: 2x p.w. 80/40 min
  • Week 7, blok 4: 2x p.w. 80/40 min
  • Twee weken niet
  • Week 10, Tweede meetmoment = evaluatiemoment